POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.blog.freebee.pl

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej www.blog.freebee.pl (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa warunki korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej świadczonej przez administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.blog.freebee.pl (dalej jako: „Blog”).

Administratorem strony internetowej www.blog.freebee.pl jest New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 18, 02–675 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393843, NIP 5213613723, REGON 144330800 (dalej jako: „Administrator” lub „NMV”).

Czym jest Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności reguluje korzystanie przez Ciebie i innych użytkowników ze strony internetowej www.blog.freebee.pl.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby świadczenia Usługi w zakresie wszelkich danych podawanych przez Ciebie, jakie są niezbędne dla celów korzystania z Bloga jest New Media Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, (02-675) Warszawa, numer KRS 0000393843, NIP 5213613723, REGON 144330800, nr telefonu: +48 22 640 36 02.

Poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebranych danych osobowych nie będziemy udostępniać, chyba że wyrazisz na takie udostępnienie zgodę.
Jeśli przekazujesz dane osobowe, korzystając ze strony www.blog.freebee.pl, to zapewniamy, że będą one przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.; dalej jako: „Ustawa”), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Gromadzimy informacje, w tym dane osobowe, bezpośrednio przez Ciebie udostępnione oraz te zapisane automatycznie podczas korzystania ze strony. Możemy przetwarzać lub kompilować dane osobowe, aby lepiej zrozumieć naszych użytkowników oraz by udoskonalać naszego Bloga.

Twoje dane (deklarowane oraz domyślne), które nam podajesz, będziemy przetwarzać jedynie w celu świadczenia Ci treści na Blogu.
NMV może publikować informacje handlowe na stronie internetowej www.blog.freebee.pl, bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, przechodzisz na stronę należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.

NMV niekiedy powierza przetwarzanie Twoich danych osobowych innym podmiotom. Te podmioty wspierają NMV w zarządzaniu Blogiem (np. Kontrahenci lub dostawcy usług dla NMV np. w zakresie hostingu).

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

W tym miejscu wskażemy na Twoje uprawienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w ramach Bloga.

W przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.
W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, jesteś uprawniona/y także do:

  1. wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; lub
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres marketing@agencjafreebee.pl pocztą elektroniczną lub listownie na adres NMV wskazany w niniejszej Polityce prywatności.

Czym są pliki Cookies i jak wykorzystuje je NMV

Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.blog.freebee.pl. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies znajdziesz m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Ciebie ze strony www.blog.freebee.pl w następujących celach:

  1. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony www.blog.freebee.pl.

Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody możesz odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

Czym są pliki Cookies strony trzeciej

Pliki Cookies wymienione w poniższej tabeli są plikami Cookies stron trzecich, zamieszczonymi w ramach Bloga i wykorzystywanymi przez odpowiednie strony trzecie, z których usług Administrator korzysta dla celów wsparcia i koordynowania funkcjonalności Bloga.

Strony trzecie wykorzystują zgromadzone informacje dla celów związanych ze współpracą z Administratorem, jednakże mogą korzystać z nich dla swoich własnych celów. Zgromadzone dane mogą zawierać informacje na temat tego, w jaki sposób używasz odpowiednich stron trzecich i mogą zezwalać odpowiednim stronom trzecim na rozpoznawanie ich użytkowników.

Amazon Web Services (AWS) Pliki Cookies AWS, zamieszczone i odczytywane przez ten podmiot. Pliki Cookies stosowane przez AWS służą wyłącznie do zadań związanych z utrzymaniem i świadczeniem usług przez AWS na rzecz Administratora. Pliki te mogą być również wykorzystywane w innych celach, jednakże wyłącznie w ramach prawa.

Kiedy możemy zmienić Politykę prywatności

Administrator może zmienić Politykę prywatności oraz formułę świadczonego Bloga, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:

  1. Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora;
  2. Potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności;
  3. Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.blog.freebee.pl lub Bloga, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
  4. Zmiana warunków korzystania ze strony internetowej www.blog.freebee.pl lub Bloga, niepogarszająca sytuacji użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;
  5. Konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce prywatności.